Lokalita

Lokalita "Slaská-Diely" sa nachádza na severozápadnom okraji obce v príjemnom prírodnom prostredí a zaberá plochu cca 4,5 ha.

Viac info

Pozemky

Projekt "Slaská-Diely" zahŕňa 38 stavebných pozemkov na rodinné domy s rozlohou od 700 do 1900m2 a kompletnou infraštruktúrou.

Viac info

Inžinierske siete

Každý stavebný pozemok v lokalite "Slaská-Diely" bude zahŕňať kompletne vybudované inžinierske siete s prípojkou ukončenou na pozemku.

Viac info

Slaská-Diely

Projekt "Slaská-Diely", to sú stavebné pozemky v obci Slaská v tichej lokalite v lone prírody s nádherným výhľadom na okolitú scenériu. A to všetko len 7 km od okresného mesta Žiar nad Hronom. (Orto foto mapa)

V ponuke bude 38 stavebných pozemkov na rodinné domy s kompletnou infraštruktúrou. Realizuje ho súkromný investor, ktorý už má v tejto oblasti nemalé skúsenosti. Za zmienku stojí najmä úspešný projekt "Nová Lutila" v susednej obci Lutila.

Projekt - o projekte, lokalita, Slaská

Aktuality

 • 30.07.2015 – Ohlásenie začatia stavby. (zobraziť PDF - 218 KB, zobraziť PDF - 224 KB)
 • 05.08.2014 – Vydanie právoplatného a vykonateľného stavebného povolenia pre stavebné objekty: Prekládka 22 kV el. vedenia, Demontáž 22 kV vzdušného el. vedenia, Montáž NN zem. káblového vedenia, Kiosková trafostanica).(zobraziť PDF - 3 MB)
 • 7.10.2013 – Vydanie právoplatného a vykonateľného stavebného povolenia pre stavebné objekty:(SO 202 - PLYNOVOD, SO 300 – ELEKTRO, - SO 304 – Prípojky NN, SO 305 – Verejné osvetlenie, SO 400 – SLABOPRÚD, SO 401 – Telekomunikačná sieť FTTH, SO 402 – Preložka DOK Slovak Telekom, SO 403 – Preložka DOK SSE, SO 404 – Bezdrôtový rozhlas). (zobraziť PDF - 5 MB)
 • 7.10.2013 – Vydanie právoplatného a vykonateľného stavebného povolenia pre stavebný objekt SO 100 – Komunikácie. (zobraziť PDF - 3,5 MB)
 • 27.09.2013 – Vydanie právoplatného a vykonateľného vodoprávneho povolenia pre stavebné objekty SO 201 - Vodovod a SO 203 – Dažďová kanalizácia. (zobraziť PDF - 7,7MB)
 • 01.08.2013 - Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou pre stavebné objekty SO 202 – Plynovod, SO 300 – Elektro a SO 400 - Slaboprúd.(zobraziť PDF - 834kB)
 • 01.08.2013 - Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou pre stavebný objekt SO 100 – Komunikácie.(zobraziť PDF - 719kB)
 • 31.07.2013 – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou pre stavebné objekty SO 201 – Vodovod a SO 203 – Dažďová kanalizácia.(zobraziť PDF - 2,5MB)
 • 13.05.2013 - Zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností – rozparcelovanie lokality na jednotlivé stavebné pozemky
 • 20.2.2013 – Vydanie právoplatného a vykonateľného územného rozhodnutia (Územné rozhodnutie / PDF - 6.3MB)
 • 08.06.2012 – 03.01.2013 – Územné konanie
 • 01.01.2012 – 07.06.2012 – Príprava projektovej dokumentácie pre územné konanie
 • 26.09.2008 – 31.12.2011 – Majetkoprávne vysporiadanie záujmového územia
Developeri

Otofoto mapa

Inžinierske siete

Rezervácia pozemkov